43 procent vill ha ekologisk skinka i år

43 procent vill ha ekologisk skinka i år

Nästan sex av tio tycker att julskinkan är den viktigaste maträtten på julbordet och alltfler bryr sig om hur grisen har haft det. 43 procent väljer helst ekologisk julskinka, en kraftig ökning jämfört med förra året. Det visar en helt färsk undersökning av drygt 1000 konsumenter som undersökningsföretaget YouGov gjort på uppdrag av landets 24 ekologiska KRAV-grisuppfödare.

Julskinkan intar en särställning på julbordet. Hela 57 procent av svenska folket tycker att julskinkan är den viktigaste maträtten. Och alltfler, 84 procent i år, tycker det är viktigt att skinkan kommer från djur som haft det bra mot 76 procent förra året. 43 procent väljer helst ekologisk mot 38 procent i fjol, en ökning med 5 procentenheter.

Grisar som föds upp som KRAV-grisar får till skillnad från EU-ekologiska grisar beta riktigt gräs och klöver under minst fyra månader. Hela 80 procent av svenskarna uppger nu att de helst vill köpa griskött från djur som betat utomhus på sommaren. Det är en ökning med 7 procentenheter jämfört med i fjol.

– Vi har känt av det ökade suget efter eko och föder upp 15 procent fler KRAV-grisar nu jämfört med 2013, men vi står trots det för bara omkring 1 procent av det svenska grisköttet, säger Mats Schörling som är ordförande för landets KRAV-grisproducenter i föreningen Jord på Trynet.

– Efterfrågan fortsätter att öka snabbare än tillgången. Totalt produceras cirka 375 ton KRAV-skinka i år. Det räcker till omkring 125 000 julbord om varje skinka väger 3 kilo, säger Dirk van der Krogt på Svenskt Butikskött som är störst i landet på ekokött.
Undersökningen visar också att vi äter mindre kött men alltmer ekologiskt. Andelen som har minskat sin köttkonsumtion under de senaste två åren har ökat med 9 procentenheter, från 25 procent 2011 till 34 procent i år. Parallellt har andelen som köper mer ekologiskt kött nu jämfört med för två år sedan ökat med 15 procent, från 35 procent år 2011 till 50 procent i år.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov under perioden 9 – 10 december 2014. Totalt har 1005 intervjuer genomförts via internet med män och kvinnor 18-74 år i Sverige.

Fotnot: Bara cirka 3000 av alla 125 000 skinkor från Jord på Trynet får märkas med KRAV-loggan eftersom KRAV inte tillåter att skinkan saltas på traditionellt vis med nitrit.

På alla traditionella skinkor från svenska KRAV-ekologisk grisar står det istället ”Skinka av KRAV-certifierad råvara” i ingrediensförteckningen. Alla ekologiska skinkor märkta med Änglamark, I Love ECO, Garant EKO eller Svenskt Butikskött kommer från någon av Jord på Trynet-böndernas KRAV-ekologiska gårdar.

För ytterligare information, se www.jordpatrynet.se, eller kontakta:
Mats Schörling, grisbonde och ordförande i Jord på Trynet, telefon: 070 – 312 98 80
Dirk van der Krogt, Svenskt Butikskött, telefon: 073 – 752 24 97
Carina Andersson, grisbonde, press Jord på Trynet, telefon: 070 – 345 81 75
Lars Höök, presskontakt, telefon: 070 – 521 52 07

 

HELA UNDERSÖKNINGEN I SAMMANFATTNING:

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov under perioden 9 – 10 december 2014. Totalt har ett riksrepresentativt urval av 1005 personer i åldrarna 18-74 år intervjuats via internet.

  • Viktigaste maträtten på julbordet: 57 procent av svenskarna tycker att julskinka är den viktigaste maträtten på julbordet. I gruppen över 55 år är motsvarande siffra 69 procent.
  • Viktigt att skinkan kommer från djur som haft det bra. 84 procent tycker det är viktigt att skinkan kommer från djur som haft det bra.
  • Köttet ska komma från djur som betat utomhus. 80 procent av konsumenterna vill helst köpa griskött från djur som betat utomhus på sommaren. 86 procent av kvinnorna och 76 procent av männen
  • 4 av 10 vill ha ekologisk julskinka. 43 procent väljer helst en ekologisk julskinka varav 8 procent avstår helt från julskinka om den inte är ekologisk.
  • Varannan konsument köper mer ekologiskt nu jämfört med för 1 år sedan. 50 procent, anger att de köper mer ekologiskt nu jämfört med för ett år sedan – en ökning med 15 procentenheter sedan 2011.
  • Tre av fyra vill att ekoköttet ska vara svenskt. 73 procenttycker det är viktigt att det ekologiska kött de köper kommer från en svensk gård – en ökning med 8 procentenheter jämfört med 2013.

Var tredje konsument äter mindre kött. 34 procent uppger att de minskat sin köttkonsumtion jämfört med för ett år sedan. Det är en ökning med 9 procentenheter jämfört med 2011 då andelen var 25 procent. Störst är andelen bland kvinnorna och bland dem över 55 år. 43 procent av kvinnorna uppger att de minskat sin köttkonsumtion mot 25 procent för männen. I gruppen män och kvinnor över 55 år uppger 42 procent att de minskat sin köttkonsumtion mot cirka 30 procent för dem under 55 år.

Ladda ned pdf-filer genom att klicka på bilderna nedanför:

Julskinkasammanfattning