Mossebo gård

Mellan Vänern och Vättern, i hjärtat av Västergötland, ligger Mossebo Gård.

Här föder Lars-Erik och Christina Johansson med familj upp smågrisar från 130 suggor. När Lars-Erik kallar kommer suggorna fram. – Det är nödvändigt att bli kompisar med suggorna, det går inte annars, säger han.

Gårdens Namn:
Mossebo gård
Adress:
Mossebo, Ängen, 543 91 Tibro

Lars-Erik har haft grisar på gården sen mitten på 1980-talet. År 1990 renoverades och utökades lagården. Målet var stora boxar med gott om halm där suggorna kunde gå länge tillsammans med sina smågrisar. 10 år senare började han odla marken ekologisk, men det dröjde ända tills 2015 innan han gjorde slag i saken och ställde om även grisuppfödningen till KRAV.

 

KRAV- grisar ska ha mer utrymme inne och kunna beta, och böka på åkermark under minst fyra månader. För Lars-Erik innebar det att han, i ett slag, drog ned från 200 till 130 suggor. Och trots att Lars-Eriks grisar hade det bra innan så är Lars-Erik glad över att han bytte till KRAV.

– Det var absolut rätt och känns väldigt bra, säger Lars-Erik. Grisarna är gladare nu, leker och busar. Det är stor skillnad och jätteroligt att se.

Men trots att stora portar öppnats på stallets långsida och att gröna fält brer ut sig för grisarna att utforska så ligger många av suggorna kvar inne och vilar i stallhalmen.

– De trivs inne också, säger Lars-Erik.

 

– Det är nödvändigt att bli kompisar med suggorna. Bråkar du med ett djur så glömmer de det aldrig. Dom är så långsinta.

 

När Lars-Erik ropar, lystrar suggorna direkt och när han rör sig i stallet grymtar suggorna förnöjt och ligger kvar i den djupa halmen.

– Jag bor nästan med suggorna, skrattar Lars-Erik och förklarar:

– Det är nödvändigt att bli kompisar med suggorna. Bråkar du med ett djur så glömmer de det aldrig. Dom är så långsinta.

 

Några av suggorna på Mossebo har fött upp emot 10 kullar.

– Jag försöker hålla dem så länge som möjligt, om det är fina suggor som mår bra säger Lars-Erik.

 

Och när smågrisarna, vid 11-12 veckors ålder, lämnar Mossebo körs de flesta bara ungefär en mil till Kerstin och Jens på Ebbetorps gård utanför Hjo.

– Det tycker jag känns ekologiskt och bra, säger Lars-Erik.