Öppet brev med anledning av UGs film om brister i KRAVs tillsyn

Öppet brev med anledning av UGs film om brister i KRAVs tillsyn

För oss som är med i Jord på Trynet är det viktigt att våra djur har det bra och att de får möjlighet att leva ut sina naturliga beteenden. Vi vill också producera mat på ett sätt som så långt möjligt följer det naturliga kretsloppet och som är bra för miljön. Därför har vi valt att certifiera oss enligt KRAVs regelverk, eftersom det ställer de hårdaste kraven på både djuromsorg och miljö.

För oss är det också mycket viktigt att kontrollerna fungerar så att konsumenterna kan vara helt trygga med att KRAVs regler verkligen efterlevs. Våra gårdar kontrolleras därför av en oberoende tredjepartskontroll 1-2 gånger per år.

I Uppdrag granskning visas trots detta allvarliga brott mot djurskyddslagen på KRAV-gårdar. Brister som fångats upp av länsstyrelsernas djurskyddskontroller men som inte med automatik rapporterats till KRAV eller certifieringsorganen så att dessa kunnat göra erforderliga extrakontroller och/ eller dra in KRAV-certifikatet.

Enligt KRAVs siffror är det 0,5 procent av 2 300 KRAV-anslutna djurgårdar som fått förelägganden under de senaste tre åren. Det kan låta lite men varje enskilt fall är allvarligt eftersom djuren far illa.

Dessutom urholkas trovärdigheten för KRAV-märket och därmed indirekt även för oss som valt att certifiera oss enligt KRAVs regler.

Vi tycker det borde vara självklart att brister i djurvälfärden, som uppmärksammas vid offentliga kontroller, rapporteras till eller fångas upp av KRAV eller de certifieringsorgan som kontrollerar att gårdarna följer KRAVs regelverk. Vi uppmanar därför KRAV att snarast skapa ett system som gör detta möjligt.

Bönderna i föreningen Jord på Trynet