Frågor & Svar

När bildades föreningen Jord på Trynet?

Vi bildades år 2010.

Vad är syftet med föreningen?

Vårt mål är att fler grisar än idag ska få leva riktiga grisliv och att vi som valt att föda upp grisarna så ska kunna leva bra bondeliv.  Vi tror att många fler konsumenter skulle välja KRAV-märkt griskkött om de visste mer om hur vi föder upp våra grisar. Därför vill vi berätta om vår uppfödningsform så att fler konsumenter väljer grisar som fått jord på trynet. Bara om efterfrågan ökar kan vi öka utbudet. Idag är det mindre än 1 procent av alla grisar i Sverige som är KRAV-certifierade och får böka i riktig jord. Det är alldeles för lite.

Varför heter ni Jord på Trynet?

För att det är just ”Jord på trynet” som är kännetecknet för vår uppfödning. Våra grisar får böka i riktig jord och då får grisarna alltid jord på trynet. Det är av samma skäl vi valt klövavtryck som logotyp. Bara grisar i det fria lämnar spår efter sig. Det gör inte klövar på betong.

Hur många medlemmar är ni i föreningen?

Idag är vi ett 30-tal uppfödare och det är bara vi uppfödare som kan vara medlemmar. Tillsammans föder vi upp omkring 30 000 grisar per år, det betyder 1 000 grisar per gård i genomsnitt. Ett av syftena med föreningen är att öka efterfrågan på KRAV-certifierat griskött. Lyckas vi med det kan vi bli fler uppfödare i framtiden.

Vad är det för skillnad på era KRAV-grisar och EU-ekologiska?

Det finns flera skillnader, men den viktigaste är att våra KRAV-grisar får beta och böka på åker- eller skogsmark. Med EU-ekologisk uppfödning räcker det med att grisarna får gå utomhus på en betongplatta. Enligt vår mening är det viktigt att grisarna får böka i riktig jord, därför har vi valt KRAV.

Hur kommer ni att arbeta för att öka intresset för KRAV-märkt griskött?

Den här hemsidan är en del i det arbetet men det viktigaste är att vi är ute och möter konsumenter så ofta vi kan. Vi berättar exempelvis gärna om vår uppfödning och vårt kött ute i butiker.

Kan man besöka era gårdar?

Vi vill ha en nära dialog med konsumenterna och vi välkomnar besök. Våra gårdar är därför öppna för konsumenterna och helst skulle vi kunna ta emot besök närsomhelst. Av flera praktiska skäl; för att vi ska ha tid att ta emot och för att minimera risken att få in någon smitta i stallarna ser vi helst att besökare ringer innan.