Näsby Boställe

Mitt mellan Rommelåsen och Linderödsåsen, ligger Allenelunds gård.

I Färs härad är det tätt mellan de ekologiska bönderna. Djurskötsel är navet i Ingrid och Stefan Anderssons jordbruk, som producerar 1,7 miljoner liter ekologisk mjölk och 750 KRAV-grisar varje år. Allenelunds gård är huvudgården. Till jordbruket hör även tre intilliggande gårdar: Nära, Tegelgården och Näsby boställe

Gårdens Namn:
Näsby boställe är huvudgården. Till jordbruket hör även gården Frostkåge
Adress:
Lindgatan 4 27566 Vollsjö

Ingrid och Stefan har producerat grisar i många år, men började ställa om till ekologisk produktion vid millennieskiftet. 2006 köpte de till en gård med mjölkproduktion eftersom båda sönerna var intresserade av jordbruk. Numera är det gårdens omkring 200 mjölkkor som står för huvuddelen av gårdens intäkter. Sedan 2007 är all produktion ekologisk. Idag driver de jordbruket tillsammans med sina två söner, Emanuel och Torbjörn, samt två anställda.

 

– I många år hade vi suggor och födde själva upp smågrisar, berättar Stefan. Men med mjölkkorna blev det svårt att hinna med smågrisproduktionen. Numera köper vi alla smågrisar från Brene Gård i Sörmland. Det ger oss möjlighet att satsa på både mjölk och grisuppfödning vilket är en bra kombination när man har ekologisk produktion.

– Det är mjölk som är huvudnäring i de här trakterna av Skåne och numera även i vår produktion, säger Stefan. Men det är så roligt att föda upp KRAV-grisar så det vill vi inte släppa.

 

Stefan köper omkring 175 grisar var tolfte vecka. På ett år blir det 750 -800 grisar.

Grisarna kommer till gården vid 14-15 veckors ålder. Då får de sin plats i ett öppet stall med stora boxar med omkring 35 grisar i varje. De har mycket halm och går tillsammans med sina kullsyskon och kompisar från Brene.

– Efter några dagar har de blivit hemmastadda på gården och kan släppas ut i den stora gemensamma betesfållan och ändå hitta tillbaka till sin sovhalm och sina fodertråg.

Grisarna på Allenelund älskar att vara ute, men när det är matdags rusar de in i stallet. Och matdags är det 3-4 gånger per dag. Fodret, korn, ärter och koncentrat, blandas på gården och det allra mesta odlas på åkrarna runtomkring.

 

Ingrid, Stefan och deras söner har alltid haft djur på gården och de gillar verkligen djur. Det märker grisarna. När Stefan och pojkarna går ut i betesfållorna dröjer det inte länge innan grisarna samlas omkring dem. Och när vattnet släpps på till gyttjebadet ska det mycket till för att hindra grisarna från att bada och blöta ned sig.

– Dom älskar att bada lerbad, solfaktor nr 20, säger Stefan.