Forsa gård

Två mil från Borlänge ligger Forsa Gård med sin mangårdsbyggnad från mitten av 1800-talet.

Gården är omfluten av Dalälven och markerna sluttar mjukt ned mot älvfåran. Vid gårdsinfarten hänger en skylt med en handsmidd gris som ser glad ut. Det gör också gårdens 224 suggor med sina smågrisar. – När grisarna mår bra så mår vi bra, säger Maria och Anders Engvall.

Gårdens Namn:
Forsa gård
Adress:
1 mil utanför Säter och 3 mil utanför Falun och Borlänge

Att det skulle blir KRAV-ekologisk produktion på Forsa gård var långt ifrån självklart. Tvärtom var både Maria och Anders Engvall ganska skeptiska från början.
– Vi ställde om växtodlingen 2001 men dröjde ända till 2004 med grisarna.

Det var efter ett studiebesök hos Anders Karlsson på Tjulsta och Carina Andersson på Högsta hösten 2003 som deras tvekan till ekologisk grisuppfödning förbyttes i entusiasm.
– De hade så fantastiskt fina grisar och det syntes på grisarna att de mådde bra. Smågrisarna hade fått ordentliga muskler av att springa ute och hade en helt annan form än vanliga smågrisar. Vi blev helt sålda och bestämde oss där och då, säger Maria.

Sen beslutet väl var fattat gick det fort. Ett KRAV-grisstall byggdes redan året därpå och idag finns 224 suggor på gården. Tillsammans föder suggorna omkring 5 000 smågrisar varje år som, när de är omkring 12 veckor, förmedlas till tre KRAV-gårdar i Mellansverige där de får fortsätta att leva riktiga grisliv tills de är slaktmogna.

Anders och Maria konstaterar att de hade väldigt förutfattade meningar om KRAV-grisuppfödning innan de ställde om. Och att omläggningen gjort det mycket roligare att vara bonde.

– Vi tänker på ett helt annat sätt nu än förut. Det känns så rätt att djuren får utlopp för de krafter de har inom sig. Och vi har fått tillbaka blommorna i dikesrenarna och kan höra storspoven igen.

Forsa gård är idag ett föredöme för andra KRAV-grisuppfödare. Och man har fått pris för sin goda djuromsorg. 2010 tilldelades Maria och Anders Engvall Änglamarkspriset och en prischeck på 100 000 kronor. I motiveringen stod att läsa: ”Stipendiaterna är goda förebilder och…ser till de specifika behov som djuren faktiskt har oavsett om de är på BB-avdelningen eller ute i gyttjepölarna.”
– Jag grät när vi fick priset, det var det största vi upplevt i yrkeslivet och ett fantastiskt erkännande, säger Maria.

Anders och Maria fick också priset för att de ”tar ansvar för att förmedla sin kunskap till barn och andra genom sin populära besöksverksamhet.”
– 2006 annonserade vi i Dalademokraten och bjöd in till en ”Familjedag i grishagen”. Det var söndagen efter midsommar och det kom över 1 000 personer!

Sen dess har de ordnat åtskilliga ”grissafaris” och intresset tycks inte avta, tvärtom.
–När vi ordnade betessläpp i maj 2014 kom 4 000 personer. Det var omtumlande, men fantastiskt roligt, säger Maria.