Uppfödning

Layer-321

Djuren ska kunna beta, böka och boa

Grunden för oss som föder upp KRAV-grisar är att våra djur ska kunna bete sig som i naturen och få fritt utlopp för sina nedärvda beteenden som att hävda revir, beta, böka och boa.

Därför har våra grisar väl tilltagna ytor att röra sig på. Djuren har tillgång till utevistelse året runt samt möjlighet att beta och böka i på åker- eller skogsmark under minst fyra sommarmånader.

Vi ger dem också mycket halm så att de har möjlighet att böka även under vinterhalvåret när marken är frusen.

Layer-331

Djuren ska känna trygghet

Inomhus ska grisarna ha tillgång till en avskild liggplats, en bädd med djupströ. Alla djur ska ha så mycket plats att alla kan äta och vila samtidigt. Suggorna ska ha möjlighet att dra sig undan flocken och föda i enskildhet.

Smågrisarna får gå med sina mammor i minst 40 dagar och syskonen får hålla ihop under hela grislivet. Det gör djuren trygga och harmoniska och bidrar också till att djuren håller sig friska.

Layer-341

Bara ekofoder

Våra djur får fri tillgång till bra grovfoder som hö eller ensilage. De får också spannmål, åkerbönor eller andra proteingrödor och mineraler. Vårt mål är att vara helt självförsörjande på foder och merparten av fodret producerar vi redan nu hemma på våra gårdar. Allt foder är i praktiken ekologiskt odlat och KRAV-certifierat. Det betyder att fodret odlats utan handelsgödsel och bekämpningsmedel. Bland annat. Och självklart säger vi nej till GMO.

Layer-35

Bra miljö håller djuren friska.

En bra miljö för grisarna ökar inte bara deras trivsel. Det gör också att de mera sällan blir sjuka. Och det är en av grundidéerna med vår uppfödning. Genom att våra djur får vistas ute, får ett bra foder och andra förebyggande åtgärder så håller de sig friska och starka. Om ett djur ändå blir sjukt ska det behandlas utan dröjsmål. Men vi säger nej till förebyggande mediciner som antiparasitmedel.

Layer-36

Öppna gårdar.

Vi tror på en ökad dialog mellan konsumenter och producenter och välkomnar besök på våra gårdar. På några av våra gårdar har vi ordnat det så att besökarna själva kan gå runt och se hur grisarna har det. Helst skulle vi vilja ta emot besök på alla våra gårdar närsomhelst.

Av flera praktiska skäl; för att vi ska ha tid att ta emot och för att minimera risken att få in någon smitta i stallarna ser vi helst att besökare ringer innan.