Kontakt

Kontakta oss:

Styrelsen:

Mats Schörling
Ordförande Jord på Trynet
matsschorling61@gmail.com
0703 – 12 98 80

Carina Andersson, Högsta gård

Kontaktperson för media, frågor eller studiebesök.
Vice ordf. Jord på Trynet
carina@hogstalantbruk.se
0703 – 45 81 75

Anders Karlsson, Tjulsta gård
Styrelseledamot, Jord på Trynet
anders.k.h.karlsson@telia.com
070 – 674 49 60

Kerstin Fransson-Dahlgren, Ebbetorp
Styrelseledamot, Jord på Trynet
ebbetorp@hjomail.se
0703 – 12 98 80

Anders Engvall, Forsa gård
Styrelseledamot, Jord på Trynet
forsa.maria@gmail.com
0703 – 66 28 10

Magnus Börjeson, Högåsa gård
Styrelseledamot, Jord på Trynet
magnus.borjeson@telia.com
0706 24 74 94