Jord på Trynet smakar mer

Jord på Trynet smakar mer

Många upplever att griskött från Jord på Trynet smakar mer och bättre än annat griskött. Inte sällan får just vårt griskött höga såväl smak- som texturpoäng när kockar får ge sitt omdöme. ”Gott fett”, ”örtig smak”, ”väldigt trevlig gris”, ”positivt tuggmotstånd” var några omdömen på en kotlettrad från Jord på Trynet vid vårt senaste smaktest den 28 augusti i år.

 Jord på Trynet står inte bara för god djuromsorg med utomhusbete, gyttjebad och fri tillgång till ensilage. Alltfler börjar också uppskatta smaken på vårt griskött.

Vid ett utvecklingsmöte med syftet att få fram ett förstklassigt griskött inom ramen för Exceptionell råvara i slutet av augusti i år samlades en handfull välrenommerade kockar och lika många uppfödare. Kotlettrader från sex olika grisuppfödare jämfördes. Provningsledare var Stefan Eriksson, Årets Kock 2005. Han har de senaste fem åren ansvarat för provningarna i Exceptionell Råvaras regi.

På provlistan fanns bland annat konventionell kotlett från butik, Linderödsgrisar, korsningar med ungersk ullgris och kött från Jord på Trynet. Ännu är inte slutresultaten sammanräknade, men många prisade särskilt Jord på Trynets kött och satte höga poäng på smak och textur.

 

Fakta om Exceptionell Råvara.

Projektet Exceptionell Råvara startades 2012 av matjournalisten Mattias Kroon och stjärnkocken Björn Frantzén. Exceptionell Råvara drivs av LRF i samarbete med  Svenskt Kött, Martin & Servera och Axfoundation. Syftet med projektet är att utöka kontakterna mellan kockar och producenter i Sverige för att utveckla råvaror av hög kvalitet för i första hand restaurangmarknaden

Föreningen Exceptionell Råvara anordnar regelbundet smakmöten där råvarors kvalitet diskuteras och bedöms. På smakmötena medverkar utvalda producenter och kockar från svenska stjärnkrogar. De medverkande producenterna får noggranna omdömen om sina råvaror och möjlighet till utvecklande erfarenhetsutbyten. Riktigt högklassiga produkter kan också få omdömet Exceptionell Råvara.